standpunten lokaal

Forza! vindt dat de inwoners van Velsen recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn per fiets, auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet in de maatschapij en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving.

Lokale speerpunten:

 1. Voorrang eigen inwoners bijwoningtoewijzing
 2. Behoud van de functies van het “Witte Theater”
 3. Activiteiten centra  en fris-clubs voor jongeren
 4. Zwemlessen voor basisscholen
 5. Ouderen en minder valide inwoners tellen mee en verdienen respect
 6. Gezonde leef– en sportomgeving
 7. Geen mega windmolens op het land in onze gemeente
 8. Geen woon-urgentieverklaring voor statushouders
 9. Statushouders integreren door sociale taken te vervullen
 10. Veiligheid boven alles
 11. Geen overbodige subsidies