Regionale samenwerking en kernen

Velsen is geen eiland

Metropool en regio

Een regionale strategische samenwerking  heeft duidelijk  de voorkeur t.o.v. een fusie. De intensivering van samenwerking op het gebied van economie, onderwijs en milieu, maar ook toerisme/recreatie, ict/bedrijfsvoering en bereikbaarheid geniet de voorkeur met  de  Kennemerregio en dus niet alleen met de IJmond gemeenten zoals bijv. Beverwijk of Heemskerk. Denk ook aan Halfweg, Haarlem en dus feitelijk alle aangrenzende gemeentes. De gezamenlijke lobby naar Den Haag zal daardoor serieuzer worden genomen en dus kan Velsen zich niet beperken tot de eigen woonkernen. Zeker als de samenwerking eerst op ‘technisch’ gebied meer en beter wordt uitgebuit kunnen we de hele regio beter ‘verkopen’.

Forza! spreekt zich duidelijk uit over het tegengaan van een fusie, maar gaat dus voor intensivering van contacten en technische zaken ook buiten de IJmond. Ook staat Forza ! voor een betere samenwerking met Amsterdam en een intensivering van deze relatie denk aan vervoersplannen waarin Velsen een belangrijke rol in dient te krijgen.

Kernen

Het aantal buurtcentra in de kernen mag ter discussie komen te staan, zeker binnen IJmuiden. Clustering van uitgaan en ontwikkelen bijv. op centrale plekken als het Witte Theater. Meer op zoek gaan naar multifunctionele ruimtes ipv. versnippering en dubbele kosten.

Het behoud van de kernen en hun functies zoals Santpoort en het groen, Velsen-Noord en het samen doen, etc. is voor Forza ! een belangrijk goed en een van de belangrijkste kenmerken van een veelzijdig Velsen.

Centrale horeca en grootwinkelactiviteiten kunnen worden aangeboden vanuit het havengebied. Te denken valt aan een shoppingmall met horeca. Volgens Forza! kan er veel meer gecombineerd worden na de aanwezigheid van o.a. de cruisevaarten en de winkelactiviteiten.

Het behoud van de kernen en hun lokale functie is een groot goed wat terug moet komen volgens Forza ! in de citymarketing buiten de regio.

Open houding

Velsen dient een open transparante gemeente te zijn en te blijven waar Wonen, Werken en Welzijn heel goed in harmonie blijft samengaan. Forza! blijft daar voor gaan.