aanvullende raadsvragen huisvesten statushouders Bloemendaal in Velsen

Geachte college,

Op 9 maart 2021 zijn onze raadsvragen inzake het onderwerp “Huisvesten statushouders uit Bloemendaal” door u beantwoord.  Deze beantwoording neigt naar tegenstrijdigheden voor ons gezien bepaalde feiten en ons gevoel. Juist om helderheid te houden in deze en de rol van de Gemeenteraad en onze fractie welke daar actief in is, vragen wij u kort, bondig en meer dan duidelijk de aanvullende vragen te beantwoorden. Wij vragen u meer dan dringend om deze raadsvragen voor 29 maart 17.00 uur te beantwoorden, dit gezien een mogelijke vervolgstap welke alleen in een raadsvergadering kan plaatsvinden, wat echter niet ons doel is maar afhankelijk is van uw antwoorden.  Voor de relevante informatie verwijzen wij naar de gestelde vragen en onderbouwing van onze kant af en daarbij de door u gegeven antwoorden.  In navolging van uw antwoorden stellen wij u de volgende vragen, waarbij wij voor de volledigheid de oude vraag en uw antwoord toevoegen en eronder onze “verdiepende” vraag.

Oorspronkelijke vraag:

“Vraag 1
Waarom heeft de gemeente Velsen in 2019 – 22 – statushouders die meetelden in de taakstelling van de gemeente Bloemendaal gehuisvest?

Antwoord vraag 1
De gemeente Velsen heeft in 2019 geen 22 statushouders gehuisvest die meetelden in de
taakstelling van Bloemendaal. Statushouders komen vanuit locaties verspreid over Nederland. Het maakt voor de gemeente Velsen niet uit waar statushouders vandaan komen zolang er maar aan de taakstelling wordt voldaan.  In de jaren 2017 en 2018 zijn er statushouders uit Bloemendaal in Velsen gehuisvest zodat wij aan onze eigen taakstelling konden voldoen. In deze periode is er in goed overleg met het COA en de regiogemeenten gekeken hoe er aan de gemeentelijke taakstellingen kon worden voldaan. Van de mensen die vanuit Bloemendaal naar Velsen zijn verhuisd zijn de gezinshoofden bij de taakstelling van Bloemendaal geteld en de overige gezinsleden bij de taakstelling van Velsen. Er zijn in totaal 7 gezinshoofden en 22 gezinsleden van Bloemendaal naar Velsen verhuisd.”

 

Aanvullende vraag 1:

U geeft aan dat het 22 gezinsleden betreft en 7 gezinshoofden. Is het juist dat het dus om 29 statushouders gaat?

Aanvullende vraag 2:

Om duidelijkheid en helderheid te behouden, wat is het werkelijke verschil tussen gezinshoofden en gezinsleden?

Aanvullende vraag 3:

Aangezien het om gezinshoofden en gezinsleden gaat in uw beantwoording, betreft dit dan directe gezinsleden (bloedband in de sfeer van kinderen) of betreft dit dan ook bijvoorbeeld ooms/ tantes of bijvoorbeeld nichten/ neven?

Aanvullende vraag 4:

Indien het antwoord op vraag 3 is dat het niet bloedband gerelateerde zijn zoals kinderen, waarom heeft Velsen deze aanverwante dan tot zich genomen aangezien het familieleden zijn en geen naaste gezinsleden?

Aanvullende vraag 5:

In de documentatie die bij de vorige vragen is toegevoegd geeft Bloemendaal aan dat het om 22 statushouders ging. Wat is de reden dat Velsen dit aantal heeft opgehoogd naar 29?

Aanvullende vraag 6:

Velsen heeft 29 statushouders (gezinshoofden en gezinsleden) terwijl de vraag van Bloemendaal “slechts” 22 telde. Is het college zich bewust dat het extra aantal opgenomen statushouders ten koste is gegaan van de woningvoorraad in Velsen waardoor andere inwoners GEEN woning hebben gekregen?

 

Oorspronkelijke vraag:

“Vraag 2
Zijn deze 22 statushouders “bovenop” de wettelijke verplichte opvang gekomen?

Antwoord vraag 2
Nee. De gezinshoofden telden mee met de taakstelling van Bloemendaal. De overige gezinsleden
telden mee met de taakstelling van Velsen.”

Aanvullende vraag 6:

Gezien de beantwoording van vraag twee alsook vraag één heeft de IJmuider Courant het over “kwartetten met statushouders”

Deelt het  College deze opvatting van de krant en de inwoners waar het ook zo is?

Aanvullende vraag 7:

Kan het college duidelijk uitleggen wat het verschil is met een taakstelling inzake gezinshoofden uit Bloemendaal en de over gezinsleden die voor de taakstelling van Velsen meetelde

Aanvullende vraag 8:

U geeft aan dat er woonruimte beschikbaar is of is gemaakt voor de 29 personen die naar Velsen zijn gehaald/ gekomen. Welk aantal woning zou benodigd zijn om het aantal van 22 zoals gevraagd te huisvesten en niet de 29 zoals Velsen uit haarzelf heeft gedaan?

Aanvullende vraag 9:
Wat is het gevolg voor de woningruimte/ wachtrij voor woningzoekende nu dat Velsen 29 mensen heeft gehuisvest wat hoger is dan gevraagd?

Aanvullende vraag 10:

Wat zou het gevolg zijn als Velsen zich had gecommitteerd aan de 22 personen in plaats van de 29 die gerealiseerd zijn voor de wachtrij voor woningzoekende?

Namens de fractie van Forza! IJmond,

Sander Scholts

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.