Onderwerp: huisvesten statushouders uit Bloemendaal

De fractie van Forza! Haarlemmermeer kreeg een aantal documenten onder ogen van de gemeente Bloemendaal. Deze documenten doen wij als Forza! Ijmond u in gelijkheid toekomen en stellen het College van Velsen dezelfde vragen als onze fractie in Haarlemmermeer heeft gedaan aan haar College. Onze fractie heeft de vragen verder uitgebreid en ook aangepast aan de situatie in Velsen.

“ Op 22 augustus 2019 ontving de gemeente Bloemendaal een brief met kenmerk 116725711264107 van de Provincie Noord-Holland.

Daarin wijst het college van Gedeputeerde Staten op de wettelijke verplichting voor het behalen van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en wijst de gemeente op de op de oplopende achterstand in deze taakstelling.

De gemeente Bloemendaal erkent in een schrijven van het college aan de raad op 19 november 2019 in een brief met het nummer 2019007907 haar verplichting, maar benoemd tevens het probleem dat de gemeente Bloemendaal nauwelijks sociale huurwoningen kent.

De reden voor de oplopende achterstand is dat de statushouders die verbleven op Dennenheuvel en tot dan toe meetelden voor de taakstelling voor huisvesting van statushouders, uiterlijk voor de zomer van 2019 uit de woning moesten.

Landgoed Dennenheuvel* heeft gedurende drie jaar van april 2016 tot en met april 2019 gefunctioneerd als “wachtkamerlocatie”.Hiermee werden AZC’s ontlast en kregen deze meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen.

De statushouders ‘wachtten’ in Dennenheuvel op een permanente woning. De bewoners van Dennenheuvel woonden tijdelijk in Bloemendaal en werden ook meegeteld bij de taakstelling van Bloemendaal.

Uiteindelijk hebben de bewoners van Dennenheuvel een permanente woning gevonden volgens onderstaande tabel:

Gemeente waar statushouders uit de Dennenheuvel zijn gehuisvest Aantal statushouders
Haarlemmermeer 51
Velsen 22
Amsterdam 8
Haarlem 3
Vianen 3
Heemstede 3
Heerhugowaard 2
Heemskerk 3
Alphen aan de Rijn 1
Totaal: 96

Deze gang van zaken heeft binnen de fractie(s) van Forza! geleid tot een aantal vragen:

Vraag 1

 • Waarom heeft de gemeente Velsen in 2019 – 22  – statushouders die meetelden in de taakstelling van de gemeente Bloemendaal gehuisvest?

Vraag 2

 • Zijn deze 22 statushouders “bovenop” de wettelijke verplichte opvang gekomen?

Vraag 3

 • Is het juist dat deze 22 statushouders dus ook allemaal een woning uit onze schaarse “woningvoorraad” toegewezen hebben gekregen?

Vraag 4

 • Heeft onze gemeente voor de overname van deze statushouders extra kosten moeten maken en zo ja welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Vraag 5

 • Wie heeft namens de gemeente Haarlemmermeer afspraken gemaakt met de gemeente Bloemendaal om 22 statushouders uit Dennenheuvel in onze gemeente een woning te geven?

Vraag 6

 • Op welke wijze is de Raad van Velen gekend in het permanent huisvesten van 22 statushouders die meetelden in de taakstelling van de gemeente Bloemendaal?

Vraag 7

 • Welke afspraken zijn er in 2019 met Bloemendaal gemaakt? Kunnen wij daar een afschrift van ontvangen? Zo nee waarom niet?

Vraag 8

 • Hoe kan het zijn dat in 2019 de gemeente Bloemendaal slechts 12 statushouders heeft, Amsterdam 8, Haarlem 3 en Haarlemmermeer de bulk van 51 en Velsen er 22 een woning heeft gegeven, welke afkomstig zijn van Landgoed Dennenheuvel van de gemeente Bloemendaal.

Vraag 9

 • Heeft de gemeente Velsen in andere jaren ook statushouders gehuisvest vanuit een taakstelling van een andere gemeente? Zo ja welke jaren, welke gemeente(s) en in welke aantallen?

Vraag 10

 • Lopen er op dit moment afspraken of gesprekken met buurgemeenten over het overnemen van huisvesting voor statushouders?

Vraag 11

 • Heeft de gemeente Velsen in andere jaren ook statushouders gehuisvest in een andere gemeente? Zo ja welke jaren, welke gemeente(s) en in welke aantallen?

Vraag 12

 • Indien vraag 11 met NEE is beantwoord kan het College aangeven of hierover wordt nagedacht, is nagedacht of over kan worden nagedacht aangezien andere gemeente(s) dit ook doen?

Namens de fractie van Forza! Ijmond,

Sander Scholts

Onderliggende documentatie:

bloemendaal statushouders

bloemendaal forza 2

raadsvragen huisvesten statushouders bloemendaan in velsen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.