Huiselijk geweld, door Helleke Demmers

Vandaag 14 januari was ik als steunfractielid online aanwezig bij de bovenstaande sessie. Vanwege mijn persoonlijke situatie en mijn werk gaat dit onderwerp mij nauw aan het hart. Ik deel graag mijn betoog van deze sessie:

“Geweld achter de voordeur is de meest voorkomende vorm van
geweld in Nederland, zo ook in de regio Kennemerland. Geweld hoort
nergens thuis, zeker niet in je eigen huis waar je veilig moet zijn en je jezelf veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en jezelf te ontwikkelen. Niet alle mensen hebben thuis zo’n veilige omgeving.

De schade die dit veroorzaakt is groot. De opgave is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken en zo
de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te
doorbreken.

De VNG is samen met de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en de minister voor rechtsbescherming (J&V)
het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis gestart.

Om huiselijk geweld duurzaam te stoppen hebben de 8
regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het
gebied van zorg, veiligheid en onderwijs een nieuwe regiovisie voor de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Deze
regiovisie vormt de basis voor een verder te ontwikkelen meerjarig
actieprogramma met daarin 11 actielijnen gekoppeld aan de 11
doelstellingen uit de visie. In de visie staan gezinnen/huishoudens en
de gefaseerde ketenzorg centraal. De regiovisie ‘Verbinden en
versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024’ vervangt het
voorgaande beleidskader.”

Nogmaals, vandaag, 14 januari, was ik als steunfractielid online aanwezig bij de bovenstaande sessie. Vanwege mijn persoonlijke situatie en mijn werk gaat dit onderwerp mij nauw aan het hart: De regiovisie is een mooi document wat vooral rust op het bundelen van krachten om zo sneller de gewenste resultaten te bereiken namelijk dat het geweld stopt.


Hoewel ik absoluut de noodzaak en meerwaarde van een integrale aanpak zie heb ik de wethouder wel gewezen op het risico dat er een ‘hulpverleningsbrij’ ontstaat en iedereen naar elkaar gaat wijzen. Daarnaast miste ik de signaalfunctie van de sportscholen en verenigingen waar de wethouder het met mij eens was dat die een belangrijke schakel vormen in de vroegsignalering.

Ook werd er gelukkig gewezen op en aandacht gevraagd voor de mannen die huiselijk geweld ervaren. Huiselijk geweld zorgt bij vrouwen voornamelijk voor angst en bij mannen is de problematiek en signalering moeilijker vanwege het stigma en de schaamte die dit met zich meebrengt. Het maakt het echter niet minder aanwezig en zorgt er mede daarom voor dat het er een groot risico is dat deze groep onder de radar te verdwijnt.

Voor de kinderen in het betreffende gezin maakt het echter geen bal uit wie wie terroriseert, er blijft hoe dan ook sprake van een onveilige situatie. En het staat vast dat een onveilige thuissituatie zorgt voor hechtingsproblematiek, stress, gedragsproblemen, alcohol en drugsmisbruik en talloze andere sociale en maatschappelijke problemen.
Het geweld in de thuissituatie en de cirkel van geweld die zich vaak gedurende generaties laat zien moet worden gestopt. En het is mijn inziens dan belangrijk onze jongere generaties veilig op te laten groeien zodat we straks minder volwassen hoeven te reparen.


Mocht je getuige zijn, of slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan is er een regionaal nummer van veilig thuis; 0800-2000. Ook als je twijfelt of alleen wil overleggen kun je hiermee contact opnemen.

En onthoud; er is altijd is iets wat je kunt doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.