Redt de horeca, antwoorden op raadsvraag Forza!

Toelichting bij de vragen, de antwoorden staan er ook bij van het College:

Het is geen eenvoudige taak om als Burgemeester in deze Veiligheidsregio de coronapandemie in goede banen ter leiden. ‘Want je doet het nooit goed’, Natuurlijk moeten er maatregelen zijn en genomen worden waardoor het virus geen gezondheidsschade meer kan aanrichten en daardoor onnodige sterfgevallen kunnen en moeten worden voorkomen. Dan gaan we ook weer terug tot het normale normaal en kan ook onze economie weer op volle toeren gaan draaien. Maar in alle delen van ons land, dus ook in Velsen, begrijpen veel mensen niet waarom er zoveel verschillen zijn in de risicobeoordeling.

In de regio hebben inmiddels veel horecaondernemers de noodklok geluid. Zij willen hun deuren op 17 januari weer openen. De bereidheid om tot harde acties over te gaan is groot. Ze zijn de wanhoop nabij door de alsmaar durende sluiting en de beperkte overheidssteun. En dat terwijl ze al fors geïnvesteerd hadden om hun zaak ‘coronaproof’ te maken. Het water staat ze nu aan de lippen. Ondertussen staan er lange rijen voor de winkels, de bouwmarkten, meubelboulevards en pretparken. Het is een beleid wat niet meer is uit te leggen.

Ondertussen spelen verschillende burgemeesters blufpoker door via de media te dreigen om hard in te grijpen als horecaondernemers toch hun zaak openen terwijl ze daar geen toestemming voor hebben.

Wij hadden toch wat meer begrip verwacht voor onze horecaondernemers, die door zo’n intens zware tijd gaan. Wij als Forza! begrijpen dit heel goed. Ook de communicatie vanuit het kabinet en het OMT richting de horeca laat zwaar te wensen over. Dit veroorzaakt alleen nog maar meer stress en onvrede.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan de burgemeester:

Vraag 1

Heeft u de noodkreet van de horecaondernemers gehoord?

  1. Ja, wat is de mening van het College in Velsen hierover?
  2. Nee, is het college bereid om zich hierin te verdiepen en dan de volgende vragen evengoed te beantwoorden?

Antwoord vraag1

Ja. Er is bestuurlijk nauw contact met KHN Velsen. Het college heeft grote waardering voor de veerkracht die de horecasector in deze coronacrisis aan de dag legt. Nu perspectief voor de sector uitblijft, begrijpt het college de noodkreet aan het kabinet.

Vraag 2

Bent u het met Forza! eens dat het huidige beleid volstrekt onlogisch is waardoor horecaondernemers onnodig de dupe zijn?

Antwoord vraag 2

De huidige maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie in zijn geheel op slot te hoeven doen. De coronamaatregelen raken vooral de horecasector hard, en stellen de flexibiliteit en weerbaarheid van de bedrijven in deze branche enorm op de proef. Er heerst veel onzekerheid en het is per week afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Nu herstel van het aantal besmettingen uitblijft, begrijpt het college dat er vanuit de sector dringend behoefte is aan een concreet perspectief. Dit neemt niet weg dat het college het coronabeleid van het kabinet steunt. Binnen de landelijke aanpak is aandacht voor steunmaatregelen om de impact van corona op samenleving en economie zoveel mogelijk te beperken.

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat verschillende horeca afdelingen in het land en mogelijk ook in onze veiligheidsregio/ gemeente open willen?

Antwoord vraag 3

Horecaondernemers hebben het zwaar door de verplichte sluiting. Het college kan zich de frustratie bij deze ondernemers voorstellen. De afgelopen periode heeft iedereen de schouders eronder gezet, en verantwoordelijkheid gepakt in het naleven van de maatregelen. Er zijn door de sector verregaande inspanningen verricht om een horecabezoek op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Toch heeft de horeca haar deuren moeten sluiten. Het college begrijpt dat ondernemers het liefst zo snel mogelijk weer open willen. Een verantwoorde openstelling van de horeca zal daarom ook de komende periode de gezamenlijke inzet blijven.

Vraag 4

Bent u bereid om met de horecabranche in gesprek te gaan om deze impasse te doorbreken?

Antwoord vraag 4

Ja. Er is sinds het begin van de coronacrisis tweewekelijks overleg met het bestuur van KHN Velsen om corona-aangelegenheden te bespreken.

Vraag 5

Bent u bereid om bij het Veiligheidsberaad een duidelijk signaal af te geven namens de gemeente Velsen en de horeca dat er zo spoedig mogelijk een oplossing moet komen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5

Ja. Het college ondersteunt de oproep van de KHN voor een duidelijk toekomstperspectief.

Vraag 6

Wat gaat u doen als horecazaken daadwerkelijk zonder uw toestemming opengaan 17 januari aanstaand of eerder?

Antwoord vraag 6

Door de landelijke coronamaatregelen moet de horeca gesloten zijn. Dus ook de horeca in Velsen. Deze maatregelen zijn van kracht om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder oploopt en daardoor de volksgezondheid verder in gevaar komt. De maatregelen zijn tevens bedoeld om te voorkomen dat de reguliere zorg verder onder druk komt te staan waardoor reguliere zorg moet worden afgeschaald. Het college zal die maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat het aantal besmettingen in Velsen verder oploopt en de regulier zorg onder druk komt te staan. Het college heeft er alle vertrouwen in dat dit ook geldt voor de horecaondernemers en zij zonder toestemming niet zullen open gaan. Als ze dit toch doen zijn ze in overtreding en zal er gehandhaafd worden.

Vraag 7

bent u bereid om met de horeca mee te denken over een splitsing tussen restaurants, cafés, zodat de gelegenheden waar het miste risico is wel al open kunnen.

Antwoord vraag 7

Het college is bereid hierover mee te denken, maar gaat hier uiteindelijk niet over. Er zijn hiervoor landelijke initiatieven opgestart waarbij o.a. KHN, EZK en RIVM betrokken zijn. In deze zogenaamde fieldlabs wordt de toepassing van verschillende coronamaatregelen onderzocht, zodat resultaten kunnen worden gebruik in de aanpak voor heropening.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Steun onze horecaondernemers, ze verzuipen……. raadsvraag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.