Raadsvragen inzake Multiculturele dagopvang

Raadsvragen: Multiculturele dagopvang voor anderstalige ouderen met dementie of ouderdomsklachten

IJmuider Courant 20-8-2020:  In september krijgt Beverwijk haar eerste multiculturele dagopvang voor anderstalige ouderen met dementie of ouderdomsklachten. Het wordt een opvang met dagbesteding en ambulante begeleiding voor de regio Midden-Kennemerland. „Er is onder dementerende mensen die een andere taal spreken behoefte aan zo’n opvang

  Vragen

 Is het college van Velsen bekend met deze vorm van multiculturele dagopvang voor anderstaligen?

  1. Zo ja, waarom is de raad niet geïnformeerd over deze nieuwe vorm?
  2. Zo nee, waarom is het college niet op de hoogte als dit besluit door Beverwijk is genomen voor zorg in de regio Midden-Kennemerland en er wordt samengewerkt?

 

  1. Indien er wel afstemming heeft gevonden tussen Beverwijk, Velsen en zorgaanbieders: op welke manier is deze afstemming tot stand gekomen en uitgewerkt?

 

  1. Gelet op het regionale bereik van de zorgaanbieder Sys Zorg BV te Haarlem: op welke wijze is deze manier van zorg ook bereikbaar voor inwoners van Velsen?

 

  1. Klopt het dat de opvang van Nederlandstaligen – de instellen voorziet tenslotte in opvang voor anderstaligen – bij de dagopvang is uitgesloten? Zo ja, wat is de opvatting van het college over deze vorm van zorg waarbij Nederlandstaligen worden uitgesloten?

 

  1. Deelt het college de mening van de fractie van Forza! dat het uitsluiten van deelname door Nederlandstaligen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel of andere regelgeving om een ieder gelijk te behandelen in Nederland?

 

  1. Deelt het college de mening van de fractie van Forza! dat het maken van onderscheid tussen Nederlandstaligen en anderstaligen de integratie niet ten goede komt, ook op deze leeftijd en binnen de doelgroep?

 

  1. Deelt het college de mening van de fractie van Forza! dat deze vorm van zorg een vorm is die op termijn overbodig zal worden, aangezien op scholen en dergelijke Nederlands wordt geleerd?

 

Namens de fractie van:
Forza IJmond, Johan Visser

 

 

De betreffende motie welke in Beverwijk is aangenomen is te vinden op:

 

https://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=338515&f=295a1634cc028194d860f2eba2a41fe8&attachment=0&a=1507

 

 

De tekst uit het artikel van de IJmuider Courant:

“In september krijgt Beverwijk haar eerste multiculturele dagopvang voor anderstalige ouderen met dementie of ouderdomsklachten. Het wordt een opvang met dagbesteding en ambulante begeleiding voor de regio Midden-Kennemerland. „Er is onder dementerende mensen die een andere taal spreken behoefte aan zo’n opvang”, zegt Marianne Hekman.

„Dementie is al zo’n verdrietig proces”, vervolgt ze. „Voor dementerende mensen met een migratieachtergrond is het prettiger om onder elkaar te zijn in plaats van de enige in een groep Nederlanders.”

Hekman diende vorig jaar december namens het CDA een motie in voor een dagopvang voor dementerende mensen, wiens moedertaal geen Nederlands is. De motie is unaniem aangenomen. Als voorzitter van de Alzheimer Stichting kreeg Hekman regelmatig vragen over een plek voor meertaligen. Hekman: „Als je dement wordt, dan val je veelal terug in je moedertaal. Het is daarom voor mensen prettiger om onder elkaar te zijn.”

Multicultureel

Het wordt een dagopvang met een multiculturele focus. Toch verwacht Hekman dat het merendeel uit Turkse ouderen bestaat. „Van de arbeidsmigranten voeren Turkse mensen de boventoon. Italianen en Spanjaarden zijn al de zoveelste generatie, maar de Turkse ouderen zijn de eerste generatie die dementie overkomt.”

„Turkse mensen eten veel en vooral zoetigheid. Ze krijgen daardoor eerder last van suikerziekte. Dat kan weer een trigger zijn om dementie te krijgen”, weet Hekman. Het voornemen is om een Turkse groep voor zowel mannen als vrouwen te starten en een multiculturele groep. Welke groepen op welke dagen bij elkaar komen, hangt af van de aanvragen.

Structuur

Sys Zorg, die sinds 2014 een vestiging in Haarlem heeft, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opvang. „Iedere dag is er aandacht voor beweging en creativiteit. We spelen geheugenspelletjes en motorieke spelletjes. Om te participeren in de samenleving gaan we samen winkelen of boodschappen doen”, vertelt de Haarlemse Saliha Yilmaz, oprichter van Sys Zorg. „We begeleiden mensen ook naar medische afspraken, houden de administratie bij en zorgen voor meer structuur in hun leven.”

Hekman: „Het is vooral belangrijk dat de mensen zich thuisvoelen, met elkaar optrekken en dat ze een doel hebben op de dag.”

Openingsweek

Van 24 augustus tot en met 28 augustus is een openingsweek met inloop waarbij geïnteresseerden langs kunnen komen om de opvang op de Zeestraat te bezoeken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en een demente ouder aan te melden. De opvang start begin september. Meer informatie: syszorg.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.