Verzuip de horeca in Velsen niet

Forza! verzoekt het college:

 • om het mogelijk te maken dat de horeca in Velsen haar terrassen tijdelijk kan verruimen als daar vraag naar is, zonder verhogingen van Bijvoorbeeld precariorechten;
 • om extra meters beschikbaar te stellen voor terrassen, zodat onze ondernemers meer mensen in een veilige omgeving kunnen ontvangen;
 • dat indien aanwezig, de gemeente de ondernemers parkeerplekken of een nabijgelegen leegstaand veld in eigendom van de gemeente, tijdelijk kan laten gebruiken als extra terrasruimte;
 • de mogelijkheid om een gezamenlijk horecaplein aan te wijzen, zoals dat aan de Nieuwmarkt in Amsterdam gebeurd – bijvoorbeeld in IJmuiden het plein voor het raadhuis, in Santpoort in de omgeving van Bartje/ de Wildeman.

Voorzitter,

half mei heeft de fractie van Forza deze motie opgesteld. Op 19 mei is deze zoals het hoort rondgestuurd naar alle fractie en de griffie, daarnaast hebben wij deze motie online gezet op onze website, facebook en andere sociale media. Nogmaals, op 19 mei hebben we deze motie her en der kenbaar gemaakt en blij zijn we dan ook dat het college hier uitvoering aan geeft. Het college heeft hier op 26 mei hier een bericht over doen uitgaan.

Wij danken het college, weten dat de horeca in Velsen ongelooflijk blij is en ook de inwoners van Velsen, met ruimere terrassen en waar mogelijk op (gezamelijke) pleinen of andere tijdelijke locaties.

De volledige tekst van de motie:

Via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Verzuip de horeca niet in Velsen’ in de raadsvergadering van 28 mei 2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

 • door de coronacrisis de lokale horecaondernemers hard geraakt zijn in hun inkomsten;
 • de horeca haar bedrijfsvoering wettelijk verplicht moet inrichten op de 1,5 meter afstandsregeling;
 • door deze 1.5 meter regeling veel werkoppervlakte verloren gaat omdat er minder mensen per oppervlakte aanwezig mogen zijn waardoor de horeca veel omzet misloopt.

Overwegende dat:

 • door de horeca meer terrasruimte te bieden zij hun inkomstenverlies kunnen beperken;
 • in een veilige omgeving met meer ruimte de horeca meer mensen kan ontvangen en toch voldoet aan de anderhalve meter regel;
 • openbare ruimte zoals straten, parkeerplekken of groen tijdelijk kunnen worden gebruikt als extra terrasruimte;
 • zelfs pleinen voor dit doel verkeersvrij kunnen worden gemaakt.

Verzoekt het college:

 • om het mogelijk te maken dat de horeca in Velsen haar terrassen tijdelijk kan verruimen als daar vraag naar is, zonder verhogingen van Bijvoorbeeld precariorechten;
 • om extra meters beschikbaar te stellen voor terrassen, zodat onze ondernemers meer mensen in een veilige omgeving kunnen ontvangen;
 • dat indien aanwezig, de gemeente de ondernemers parkeerplekken of een nabijgelegen leegstaand veld in eigendom van de gemeente, tijdelijk kan laten gebruiken als extra terrasruimte;
 • de mogelijkheid om een gezamenlijk horecaplein aan te wijzen, zoals dat aan de Nieuwmarkt in Amsterdam gebeurd – bijvoorbeeld in IJmuiden het plein voor het raadhuis, in Santpoort in de omgeving van Bartje/ de Wildeman.

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum:            28 mei 2020

Naam                                     Fractie
Sander Scholts                       Forza! IJmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.