Huurverlaging Corona door misgelopen huurgenot

Forza! verzoekt het college:

de huursom van gemeentelijke grond en gebouwen naar ratio aan te passen voor de periode dat deze grond en gebouwen op last van de overheid niet kon worden gebruikt.

De volledige tekst luidt:

Via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Huurverlaging Corona door misgelopen huurgenot’ in de raadsvergadering van 28 mei 2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

  • er huurders zijn die grond of gebouwen van de gemeente huren, maar het genot daarvan, of de mogelijkheden tot exploitatie van het gehuurde, zijn misgelopen als gevolg van sluiting die hen door de overheid is opgelegd;
  • de gemeente, niet de prestatie heeft geleverd die deze huurders uit hoofde van de overeenkomst had mogen verwachten en dat deze huurders als gevolg daarvan schade lijden;
  • de groep huurders die het betreft zich eenvoudig in kaart laat brengen aan de hand van het overzicht van werkelijk gesloten accommodaties en SBI-codes;
  • huurders op grond van bovenstaande ook uit eigen beweging de huursom zouden kunnen opschorten, en dat dit mogelijk zou leiden tot allerlei procedures met deze huurders, bij wie het water nu al aan de lippen staat;
  • dat het college vanuit het oogpunt van redelijkheid, billijkheid en noodzakelijk perspectief voor de betrokkenen het veel eenvoudiger kan maken door de periode van misgelopen huurgenot naar rato te crediteren en daarmee procedures te voorkomen;
  • met deze vereenvoudiging grote inspanningen aan zowel de kant van huurders als aan ambtelijke zijde kan worden voorkomen.

En verzoekt het college:

de huursom van gemeentelijke grond en gebouwen naar ratio aan te passen voor de periode dat deze grond en gebouwen op last van de overheid niet kon worden gebruikt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum:            28 mei 2020

Naam                                     Fractie
Sander Scholts                       Forza! IJmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.