Gemeente Velsen gedoogt tijdelijke terrassen !!!!

In navolging van onze motie om de terrassen te verruimen en/ of horeca toe te staan op plekken waar dit nu niet kan of mag, of horeca op een (gezamelijk) plein toe te staan, staat de Gemeente Velsen tijdelijk ruimere terrassen toe!

Horeca blij, Velsenaren blij en Forza blij dat dit kan! 

Citaat:  “Met ingang van 1 juni 2020 kunnen de horecaterrassen mogelijk weer open, onder de voorwaarde dat in de terrasopstelling rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. Voor horecabedrijven betekent dit dat ze minder klanten kwijt kunnen binnen hun huidige terrasvergunning. Verschillende ondernemers hebben bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit te breiden.

Gedogen tijdelijke terrassen

Het college wil het mogelijk maken om terrassen letterlijk meer ruimte te geven door terrassen toe te staan in delen van het openbaar gebied, en zo mogelijkheden creëren voor de horeca om in deze uitzonderlijke tijden toch omzet te genereren. Naast ruimte is er ook behoefte aan snelheid. Als initiatieven voor terrassen(vergroting) volgens de reguliere route moeten worden beoordeeld, is de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang om dit per 1 juni mogelijk te maken. Om flexibel om te gaan met de situatie heeft het college besloten gedurende corona tijdelijke terrassen te gedogen. Dit heeft het college vastgelegd in de ‘PDFbeleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen. De tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.

Maatwerk per (gezamenlijk) initiatief

Voor een aanvraag van een tijdelijke terras(uitbreiding) moeten ondernemers een plan indienen waarin wordt aangegeven hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een verantwoorde, veilige en werkbare situatie. Waar horecaondernemers gezamenlijk aan een plein gevestigd zijn, is de voorwaarde dat er een gezamenlijk plan wordt ingediend. Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte geboden kan worden.

Het college ziet het gedogen van tijdelijke terrassen als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode te kunnen ondersteunen. Het college wil ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat deze ruimte alleen gegeven kan worden als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Horecaondernemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat coronamaatregelen worden nageleefd, zowel op het terras als binnen. Het college vraagt begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie, en vertrouwt erop dat horeca, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden op basis van afstemming en goed overleg kunnen toewerken naar een veilige, verantwoorde en werkbare situatie ter plaatse voor iedereen.  ”

bron: college bericht 26 mei 2020, Velsen

One thought on “Gemeente Velsen gedoogt tijdelijke terrassen !!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.