Spreekteskt perspectiefnota 2019

JA, daar staan we dan voorzitter………

Ons Raadsakkoord heeft de titel: Samenspel en Samenleving

De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt. In het Raadsakkoord staat ook hoe de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven

En dan…….. De perspectief nota voor de gemeente Velsen.

Deze zou een richting moeten geven aan onze begroting. Er is veel over gesproken en over mee geparticipeerd.

Maar toch is met deze participatie nog veel te weinig gedaan.

Wij betreuren het dat diverse partijen die in het verleden de mond vol hadden over het beleid van voor deze raadsperiode nu absoluut geen commentaar hebben op deze nota en deze bijna volledig onderschrijven. Het gevoel van een oppositie versus coalitie komt dan naar boven. Niet zoals de bedoeling was bij het schrijven van het raadsakkoord. Misschien is het wel beter om gewoon weer een oppositie versus coalitie raad te hebben of krijgen.

Om het dan maar te noemen: de coalitie partijen zijn ze niet aanwezig geweest tijdens een overleg over de moties en amendementen van deze nota. Ondanks dat iedere partij is uitgenodigd om hierover mee te praten en het beste te doen voor de inwoners en belanghebbenden.

Diverse extra inkomsten worden gemeld in de nota, maar wij vragen ons af of deze reëel zijn voor onze inwoners en ondernemers om door deze extra inkomsten leuke dingen te doen voor de binnen de gemeente.

Daarnaast wordt er ook nog eens een grote greep gedaan uit de algemene reserve om dit alles betaalbaar te maken, zonder dat de inkomsten zeker zijn.

Ook is er sprake van diverse verlagingen gemeentelijke uitgaven die naar ons oordeel ook niet positief uitvallen voor onze inwoners.

U begrijp dat wij het niet geheel eens zijn met dit raadsvoorstel.

Door onze manier van stemmen willen wij sturen daar waar het nog kan om wel een financieel gezond klimaat te krijgen voor nu en in de toekomst. Voor de gemeente, de ondernemers, instellingen en de inwoners van Velsen.

DEEL 2:

Voorzitter,

Ons Raadsakkoord heeft de titel: Samenspel en Samenleving

De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt. In het Raadsakkoord staat ook hoe de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven

Oftewel ons raadsakkoord is gestoeld om meedoen in de samenleving, burgerparticipatie en luisteren maar de inwoners.

De grootste partij – Velsen Lokaal – gaat meerdere keren de wijken in om te luisteren naar inwoners. Blijkbaar wordt er niets mee gedaan – of er wordt niet geluisterd –  want het kan echt niet zo zijn dat Forza! de enige partij is die signalen ontvangt over die verloedering door kunst op ons strand en de PR voor Velsen.

In de raadsvergadering van vorige week werd lacherig gedaan door het merendeel van de raad gezien het onderwerp en fracties hebben politiek correcte antwoorden en statements gegeven.

Voorzitter, eigenlijk is het logisch,

Een en ander ligt gevoelig en je uitspreken over een controversieel onderwerp hoort blijkbaar niet. Daarnaast werd er duidelijk aangegeven dat de raad niet over kunst gaat is volslagen onjuist.

Ja, de raad gaat niet over uitvoering of het verlenen van de vergunning voor deze robot, flipperkast, lego of man pakt hond.

De raad hoort wel het fatsoen te hebben om te luisteren wat er in Velsen gebeurt en naar haar inwoners en dat niet lacherig af te doen.

Vorige week is er geroepen dat het allemaal wel valt, dit mede omdat inwoners nog niet met fakkels op plein 45 staan.

Deze reactie gaat ons eigenlijk wel wat te ver. Moet het dan zo zijn dat bij onvrede mensen op het plein moeten komen met fakkels? Dat is terug in de tijd.

Meer dan 5500 willekeurige reacties op digitale media en dan tellen we de vele persoonlijke reacties niet eens mee………

Een raad die mee gaat met haar tijd kijkt en luistert naar media en sociale media.

Ja, vroeger in de tijd van de genoemde brandende fakkels en het gedicht over ote ote boe……  toen waren deze media er niet, net zoals de Euro, de Brexit, internet en bijvoorbeeld smartphones…..

Forza is van deze tijd, wij luisteren persoonlijk naar inwoners maar zien en lezen ook wat er gebeurt in de media en op de vele sociale media.

Het raadsakkoord geeft participatie aan en het luisteren naar de inwoners, laten we dat dan met zijn allen doen en niet alleen de Christen Unie en Forza!

Graag wil ik bij deze de petitie aanbieden die door inwoners is ingevuld, die de moeite hebben genomen om op deze manier u en het college te vragen om het beeld te verwijderen.

Digitaal…… niet van vroeger maar van deze tijd…… zoals het college en de raad zo graag wil……..ondersteund met reactie’s van onze inwoners en een man met hond zoals het hoort…….los van elkaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.