Actualiteitenvraag “islamitische begraafplaats op Duinhof”

VRAAG VOOR HET ACTUALITEITEN UURTJE RAADSLEDEN, 25 april 2019

April 2019, uit de media:

Op de gemeentelijke begraafplaats Duinhof in IJmuiden wordt een islamitisch graf vak gerealiseerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente Velsen, waar IJmuiden deel van uitmaakt, kan de nieuwe islamitische begraafplaats in juni 2019 in gebruik genomen worden. In totaal zal er ruimte komen voor honderdvijftig islamitische graven. De moslimbegraafplaats wordt gerealiseerd op het terrein van Duinhof waarbij moslims kunnen worden begraven met hun hoofd naar Mekka. De in IJmuiden gelegen Kuba Moskee is nauw betrokken bij realisatie en inrichting van de nieuwe begraafplaats.

Voorzitter,

In de islamitische traditie is de eeuwige grafrust een belangrijke waarde. In Nederland worden graven ‘voor eeuwig’ juist bijna nooit meer uitgegeven. Gezien de verwachting dat steeds meer moslims in ons land begraven willen worden, is het van groot belang dat de huidige begraafpraktijk en de wensen van de moslimgemeenschap zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Goede voorlichting over de praktijk van begraven worden in een algemeen graf is daarbij essentieel.

De eeuwige grafrust is in de islamitische traditie een belangrijke waarde en de angst voor ruiming van het graf is bijzonder groot. In Nederland word je begraven voor de duur van de wettelijke grafrusttermijn (tien of twintig jaar) en daarna wordt het graf geruimd.

Slechts wie als nabestaande zelf de datum van ruiming in de gaten houdt en tijdig een aanvraag doet voor opgraving en herbegraving in een eigen graf kan de grafrust van zijn overledene verder laten voortbestaan, maar anders is het einde oefening.

Elke tien jaar kan het grafrecht opnieuw verlengd worden, en dit kan eindeloos doorgaan, mits uiteraard aan de belangrijkste – vooral financiële – verplichtingen wordt voldaan.

Voor veel moslims die in het land van herkomst een dergelijke regeling helemaal niet kennen is dit volstrekt nieuw: de graven zelf worden in Islamitische landen beheerd door de gemeenschap en er zijn verder geen kosten meer verbonden aan de instandhouding van het graf.

In Nederlands c.q. Europa is dat anders.  In de Nederlandse wetgeving ligt het accent op de eigen, individuele verantwoordelijkheid, terwijl het begraven en de duur en garantie van de grafrust in veel andere landen als een collectieve verantwoordelijkheid wordt beschouwd.

Als het bovenstaande bij Moslims volstrekt onbekend is, en zeker wanneer dat ook nog eens indruist tegen je diepste religieuze of ethische gevoelens, dan sta je toch even te kijken. En dan is de woede en teleurstelling voor deze nabestaanden – terecht – zeer groot.

Voorzitter,

Delen van mijn betoog zijn afkomstig vanaf bronnen in de uitvaartbranche en zijn blij dat Velsen nauw samenwerkt met de Kuba moskee. Beide vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp.

Voorzitter,

Forza! heeft diverse berichten / signalen gekregen dat Velsen met de begraafplaats Duinhof andere afspraken heeft gemaakt, waar mogelijk in samenspraak of op advies van overige betrokken instanties.  Kortgezegd: Een Islamitisch graf wordt nooit ontruimd, wat in tegenstrijd is met de Nederlandse wetgeving en tegemoet zou komen aan de wensen voor een eeuwig graf CQ een graf dat nimmer geruimd wordt.

 

Forza! wil graag van de wethouder weten welke regelgeving gehanteerd wordt en of er andere afspraken gemaakt zijn welke tegen de Nederlandse wetgeving ingaat.

 

Antwoord van de wethouder:

De geruchten die de ronde doen zijn volstrekt onzin.

 

One thought on “Actualiteitenvraag “islamitische begraafplaats op Duinhof”

  1. Als je in Turkije of ergens bent(behalve in Saoedi-Arabië en dergelijke) kom je ook soms graven van “niet moslims” maar ander gelovige mensen tegen.

    Nederland was ooit het voorbeeld van Multiculturele samenleving, helaas verandert dit sinds de Syrië crisis in de verkeerde richting……dat is alleen maar mijn mening. Hier en daar ga ik ook akkoord met sommige locale onderwerpen.
    Dit wilde ik even kwijt,
    groet Björn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.