Verzoek Wet Openbaarheid Bestuur

Een verzoek om informatie van Ron Bouwer – één van de drie musketiers – is afgewezen door de gemeente Velsen.
Bouwer deed half juni een officieel verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Hij vraagt vooral cijfers op over statushouders. Hij wil weten hoeveel statushouders er sinds 2012 zijn gehuisvest in Velsen en hoeveel sociale huurwoningen daarvoor nodig zijn. Hij wil ook weten of er sprake is van gezinshereniging en zo ja; om hoeveel mensen het dan gaat.
Daarnaast is hij geïnteresseerd in de inkomens van de statushouders; leven ze van een uitkering of hebben ze een baan? Hebben ze misschien een eigen bedrijf om in hun levensonderhoud te voorzien?
De vragen blijven vooralsnog onbeantwoord, want het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft het wob-verzoek afgewezen. Een woordvoerder legt uit dat zo’n verzoek bedoeld is om overheidsdocumenten op te vragen, niet om vragen te stellen. ,,Dit zijn gewoon politieke vragen’’, aldus de gemeentewoordvoerder. De afwijzing heeft in elk geval niets te maken met privacy van statushouders.
Hij meldt overigens ook dat Bouwer bezwaar kan maken, als hij dat wil.
Bouwer is één van de drie musketiers. Dit clubje boze IJmuidenaren maakt zich zorgen om de spreiding van statushouders in Velsen. Volgens het drietal komt het leeuwendeel in IJmuiden en Velsen-Noord te wonen, dat is volgens hen niet eerlijk. IJmuiden verloedert hierdoor, is hun mening.

Sinds kort zijn de musketiers ook aangesloten bij de politieke partij Forza. Die is dezelfde mening toegedaan.
Forza heeft nu één zetel in de gemeenteraad, maar hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 meer zetels binnen te slepen.

https://www.ijmuidercourant.nl/playlist/velsen-uitgelicht/artikel/wob-verzoek-musketier-over-statushouders-en-inkomen-afgewezen