Velsen beantwoordt vragen van Forza niet

Het stadsbestuur van Velsen heeft besloten enkele officiële raadsvragen van Sander Scholts (Forza) niet te beantwoorden.

,,Met uw vraag plaatst u een gedeelte van onze inwoners buiten de samenleving. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Uw vraag doet onrecht aan dat uitgangspunt’’, leggen de wethouders Verkaik, Vennik en Bal uit aan Scholts.

Dat raadslid had vragen gesteld over de multiculturele samenleving. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van nóg meer statushouders in onze gemeente van invloed is op de sfeer, het straatbeeld en de bevolkingssamenstelling van Velsen (anders gezegd: het gezicht van Velsen)? En: Zit er een grens aan het absorptievermogen van Velsen met betrekking tot de huisvesting en opvang van statushouders? Wanneer is die grens bereikt?’’

De beslissing om geen antwoord te geven op de vragen is zeer opmerkelijk. In principe is Velsen verplicht binnen vijftien werkdagen antwoord te geven op alle vragen vanuit de Velsense gemeenteraad.

Het stadsbestuur zegt echter: ,,Het college neemt verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting en integratie van statushouders. Velsen is een rijk geschakeerde gemeente. Ook wat bevolkingssamenstelling betreft. Wij vinden dat iedere inwoner van Velsen recht heeft op een respectvolle behandeling en we verwachten dat iedere inwoner de ander op een respectvolle manier bejegent. Wij zullen uw vragen derhalve niet beantwoorden. ’’

Velsen benadrukt dat tussen 2012 en 2017 zo’n vijfhonderd statushouders zijn gehuisvest; dit is 0,7 procent van het totaal aantal Velsenaren. Het gaat om 225 woningen, 0,7 procent van het aantal woningen.