Forza! stelt raadsvragen over de verdeling van statushouders

Toelichting bij de vragen:
Het college heeft bekend gemaakt dat er opnieuw “wachtkamerwoningen” voor statushouders komen, te plaatsen in de Velserbroek, IJmuiden en Santpoort-Noord. Een vergunning is inmiddels afgegeven en bewoners mogen bezwaar maken.

1.
a. Is het college van mening dat er voldoende draagvlak bestaat onder de direct omwonenden van de beoogde plekken voor nieuwe wachtkamerwoningen?
b. Zo ja, op welke manier is daar onderzoek naar gedaan?

2. a. De afgelopen jaren is het overgrote merendeel van de te huisvesten statushouders geplaatst in IJmuiden. Hiertegen is in verschillende raadscommissievergaderingen protest aangetekend, onder andere op 15 september 2016. Vind u het eerlijk om wederom een grote groep statushouders in IJmuiden te huisvesten?

3.
a. Het college verschuilt zich achter de taakstelling die opgelegd is vanuit de landelijke overheid voor het plaatsen van statushouders en de bijbehorende boete indien zij hier niet aan voldoet. In de praktijk betekent dit dat een ambtenaar op het ministerie bepaalt hoeveel asielzoekers iedere gemeente halfjaarlijks verplicht is om op te nemen, zonder rekening te houden met lokale omstandigheden of bevolkingssamenstelling. Bent u het met ons eens dat dit niet eerlijk is?
b. Zo nee, waarom niet?
c. Bent u het met ons eens dat Velsen een signaal zou moeten afgeven aan de landelijke overheid door het weigeren van de genoemde taakstelling vanaf het jaar 2017 omdat wij hier de afgelopen jaren al ruim voldoende statushouders hebben opgenomen?
d. Zo nee, waarom niet?

4.
a. Bent u het met ons eens dat de regering hun non-beleid op het gebied van open grenzen en ongebreidelde immigratie waardoor vreemdelingen zonder identiteitsdocumenten Nederland illegaal binnenkomen (zonder dat we zeker weten wie het eigenlijk zijn) nu afschuift op de gemeenten?
b. Zo nee, waarom niet?
c. Bent u het met ons eens dat we bovenstaand afschuifsysteem van onze regering niet moeten tolereren als gemeente Velsen?
d. Zo nee, waarom niet?

5.
a. Denkt u dat de instroom van statushouders in Velsen volgend jaar (of het jaar daarna, of het jaar daarna, enz.) stopt?
b. Zo ja, hoezo?
c. Zo nee, hoe gaan we dat dan de komende jaren oplossen?
d. Indien uw antwoord is “met de bouw van meer sociale huurwoningen en/of wachtkamerwoningen”: hoe lang gaan we daar dan nog mee door?

6. In het stuk in de IJmuider Courant d.d. 8 juni 2017 m.b.t. dit onderwerp vermeldt wethouder Ronald Vennik dat het de omwonenden niet gaat om het feit dát er statushouders komen, maar wíe er geplaatst worden. Waar baseert u dat op?

7. In uw brief “Vraag en antwoorden Platbodem 197/197a geeft u aan dat de statushouders begeleiding zullen krijgen via verschillende kanalen en dat er een sociaal beheerder zal worden aangesteld. Van waaruit worden deze extra kosten gefinancierd?

8. In bovengenoemde brief wordt benoemd dat de wachtkamerwoningen units bevat die geschikt zijn voor gezinshereniging. Betekent dit dat er naast de genoemde aantallen op korte termijn nog meer vreemdelingen te verwachten zijn in verband met nareizigers? Hoe verhoudt zich dit tot de huidige genoemde aantallen?

9.
a. Bezwaar tegen de vergunning voor de wachtkamerwoningen kan alleen worden aangetekend door direct omwonenden. Bent u het met ons eens dat het plaatsen van nóg meer statushouders in onze gemeente van invloed is op de sfeer, het straatbeeld en de bevolkingssamenstelling van Velsen (anders gezegd: het gezicht van Velsen) en dat daarom iedere Velsenaar het recht heeft om hier bezwaar tegen aan te tekenen? (statushouders zullen zich immers niet alleen in hun wachtkamerwoningen ophouden, maar zich door de hele gemeente bewegen).
b. Zo nee, waarom niet?

10.
a. Zit er een grens aan het absorptievermogen van de gemeente Velsen met betrekking tot de huisvesting en opvang van statushouders?
b. Zo ja, wanneer is die grens bereikt? (Aantal? Hoogte van kosten? Protest huidige bewoners?)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.