Forza! tegen algeheel vuurwerkverbod in Velsen

De raad van de Gemeente Velsen zal vanavond stemmen over een motie om Velsen te laten aansluiten bij een organisatie die voor een algeheel vuurwerkverbod is, te weten het Nationaal Vuurwerkmanifist.

Het merendeel van de Velsense raad ondersteunt dit initiatief en is dus voor een algeheel en ook Velsens vuurwerkverbod.

Forza! IJmond is tegen dit manifest. Naar onze mening zorgt een algeheel verbod tot meer illegaal vuurwerk en slachtoffers, het niet kunnen controleren en reguleren en een algeheel verbod is ook totaal niet te handhaven om middernacht. Op het afgestoken vuurwerk staat geen afzender en handhaving is dan ook niet haalbaar en mogelijk.

Forza! wil het landelijke beleid volgen zoals dit nu staat, een verbod op knalvuurwerk & vuurpijlen zoals ook de vuurwerkbranche steunt.

Een algeheel verbod doet ook geen recht aan de branche die hierin wil meewerken en mee wil denken in oplossingen om het vuurwerk – een nationaal feest – tot een feest te houden en maken.

Daarnaast treft het vele ondernemers, goedwillende inwoners van Velsen en wordt wederom een traditie weggegooid.

Niet verbieden, reguleren en veiliger maken!

De tekst van de motie die het merendeel zal steunen, de partijen en namen die dit mede ondertekenen staan onderaan.

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
● De overlast en schade van vuurwerk jaar op jaar toeneemt, evenals de andere aan vuurwerk gerelateerde incidenten;
● De jaarlijkse schade aan gemeentelijke eigendommen ca €43.000 bedraagt; ● Het afsteken van vuurwerk niet alleen overlast oplevert voor mens en dier, maar ook veel vervuiling veroorzaakt, zowel wat betreft de luchtkwaliteit als wat er na het afsteken aan plastic in de natuur achterblijft.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
● De jaarlijkse schade aan publieke eigendommen, het aantal mensen dat gewond raakt, de angst die dieren ondergaan en de gevaarzetting voor hulpverleners ieder jaar tijdens de jaarwisseling volstrekt onacceptabel is;
● Er uit verschillende peilingen in Velsen blijkt dat er draagvlak is voor een verbod van vuurwerk; ● De huidige situatie praktisch niet te handhaven is.

En verzoekt het college:
● De gemeente Velsen aan te sluiten bij het Nationaal Vuurwerkmanifest waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk;

● Zich daarnaast via de diplomatieke kanalen bij de landelijke overheid in te zetten voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, zowel de verkoop als het afsteken ervan;
● Een plan uit te werken voor één of meerdere alternatieve centrale vuurwerkshow(s) in de gemeente met Oud en Nieuw en dit plan bij de eerstvolgende perspectiefnota, tezamen met een financieel voorstel daarvoor, aan de raad voor te leggen;
● In dat plan ten minste op te nemen dat inwoners actief worden betrokken bij de eventuele organitie;
● Daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar milieuvriendelijke varianten zoals drone shows; ● Daarbij tevens nadrukkelijk de veiligheid in ogenschouw te nemen van inwoners die deze show(s) zouden willen bezoeken, maar zich daarbij, voordat een landelijk verbod van kracht is, mogelijk door een omgeving moeten begeven waarin nog massaal zelf vuurwerk wordt afgestoken.

Bas de Ruig

Nathanael Korf ( Velsen Lokaal )

Cees Sintenie ( CDA Velsen )

Iskandar Sitompul ( Groen Links )

Leen de Winter ( Christen Unie )

Mireille Koedijker ( Politiek Sociaal )

Peter Stam ( Fractie Peter Stam )

d.d 30-1-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.