Statushouders, Woonvisie en tegenstelling : De Jutter 14-11-2019

Iedere maand gaan er twee raadsleden in gesprek  over een actueel onderwerp in de Tegenstelling. Deze maand zijn dat Ben Hendriks (PvdA) en Sander Scholts (Forza! IJmond) over de woonvisie 2040.

Deze maand staat de woonvisie op het programma. Wat is jullie opgevallen?

Ben Hendriks: Deze week staat de Woonvisie op de agenda voor de sessie van de gemeenteraad. Deze Woonvisie zet de lijnen uit hoe we de komende jaren met onze woningbouw omgaan. Voor de PvdA is dit een belangrijk onderwerp, omdat het heel veel inwoners raakt. Iedereen moet in een betaalbare, duurzame woning kunnen wonen in een prettige omgeving met voldoende voorzieningen in de buurt.

Naast de gemeente zijn veel partijen verantwoordelijk voor de woonkwaliteit in Velsen. Woningcorporaties, woningbouwondernemers, zorginstellingen en zeker ook de bewoners zelf. Samen kunnen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de gemeente Velsen.

 

Sander Scholts: De woonvisie van Velsen is onder andere gekoppeld op hoofdlijnen aan het landelijke beleid. De visie voor Velsen heeft als doel om spreiding van woningen te bewerkstelligen en nieuwbouw te realiseren met diversiteit aan woningen, met name ook wordt er nieuwbouw gerealiseerd met kleinere woningen. Dit alles is bedoeld om doorstroming te verzorgen op de woningmarkt om de wachtlijsten te verminderen.

Wat wil je nog anders zien?

Ben Hendriks: Voor starters op de koopmarkt wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Bij woningbouwprojecten moet er voor deze groep betaalbare huizen gebouwd worden. Met het bouwen de duurdere woningen kunnen bewoners doorstromen die daar aan toe zijn. De huizen die zij daar bij achterlaten moeten dan wel betaalbaar blijven voor inwoners die een start op de woningmarkt maken. Bij woningbouwprojecten moet er dus een goede verdeling gemaakt worden tussen betaalbare huizen voor starters en voor het duurdere segment. De woningcorporaties moeten er voor zorgdragen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Ook zijn zij er verantwoordelijk voor dat de bestaande huurwoningen worden aangepast aan huidige wooneisen. Zoals isolering, maar ook aanpassen aan voorzieningen voor ouderen.

 

Sander Scholts: De wachtlijsten in Velsen zijn gewoonweg niet meer te accepteren. Wat Forza! Ijmond betreft betekent dit ook dat de urgentieregeling moet komen te vervallen voor Statushouders, niet op lange termijn maar zo snel mogelijk. De landelijke regelgeving is reeds aangepast en binnen Velsen is deze urgentie of voorrangsregeling voor Statushouders nog steeds actief en gezien de landelijke wetgeving dus volledig overbodig. Waarom de raad dit niet wijzigt is voor ons onbegrijpbaar! Echter, eigen inwoners eerst is niet mogelijk omdat dit wettelijk niet mag. Gemeentes mogen wel zelf de urgentieregeling vaststellen. Wat Forza! betreft moet de voorrangsregeling voor Statushouders eraf. Gelijke monniken, gelijke kappen en gelijke regels om aan een woning te komen.

 

Ben Hendriks: De wachttijd voor een woning is de gemeente Velsen is met drie jaar relatief kort. Zeker in vergelijking met omliggende gemeenten. Toch wordt, ook in Velsen, de wachttijd op een gewenste woning als lang ervaren. Goede voorlichting aan onze inwoners is essentieel om een realistische verwachting te geven over de wachttijd voor een woning.

Wat willen jullie nog meer meegeven over de woonvisie?

Sander Scholts: Binnen deze visie wil Forza! graag ook zien dat de urgentieverklaring in het algemeen wordt herzien, niet zozeer voor ouders die scheiden maar wel voor echte urgente gevallen door mishandeling of scheiding met kinderen. Een vast kader hiervoor met daarnaast maatwerk voor individuele urgentie aanvragen.

 

Ben Hendriks: De PvdA ziet ook nog alternatieve woonmogelijkheden.

Zo laten groepjes huurders wel horen dat zij voor hun woningen voorzieningen willen die niet door de woningcorporaties gerealiseerd worden. De eerste Tiny Houses staan al bij het strand, we willen meer locaties aanbieden waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Verder wil de PvdA meer mensen in de gelegenheid stellen om in Velsen hun eigen betaalbare droomhuis te bouwen.

 

Sander Scholts: Forza! zou graag zien dat er op korte termijn een volledig plan komt wat met de raad, inwoners, woningbouwvereniging en anderen wordt besproken. Geen pleisters meer op de wonden, maar een totaal pakket aan maatregelen om de woningbouw in Velsen zo snel mogelijk op orde te krijgen, rekening houdend met alle problemen die er zijn en moeten worden opgelost.

 

OORSPRONKELIJKE TEKST: DE JUTTER, 14 NOVEMBER 2019:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.