Beantwoording Raadsvragen Sluisroute

Toelichting bij de vragen:

Op 12 juni 2018 schrijft de IJmuiden Courant dat de “afsluiting sluisroute is stilgehouden tot na de verkiezingen”

De integrale tekst staat hieronder:

“De afsluiting van doorgaande route over het sluizencomplex is onder de pet gehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk gespreksverslag tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en de aannemingscombinatie OpenIJ.

In dat overleg dat op 16 maart plaatsvond bracht Velsen in dat de afsluiting ‘zeker niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart’ gecommuniceerd zou worden.

Feit is dat de sluiting van het complex op dinsdag 3 april om 16.10, pas tweeënhalve week later, bekend werd gemaakt via een persbericht door Rijkswaterstaat.

Voorzitter Han van Spanje van de Fietsersbond, die de documenten via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur kreeg van Rijkswaterstaat, snapt niets van het besluit om de sluiting van de sluis pas na de verkiezingen te melden aan weggebruikers: “Verbazingwekkend.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Velsen werd afgesproken om pas naar buiten te treden na bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat en de wethouder. Dat kon pas 26 maart. ,,Dus na de verkiezingen.” Verder was het aan Rijkswaterstaat om het communicatiemoment te bepalen, stelt Velsen”

 

Vraag 1

Is het juist dat de afsluiting van de sluisroute reeds voor de verkiezingen bekend was? Graag antwoorden met Ja of Nee

Antwoord vraag 1

Nee.

Vraag 2

Welke moverende reden of redenen zijn er van het college om het afsluiten van de sluisroute niet aan de gemeenteraad – al dan niet vertrouwelijk bekend te maken als deze informatie/ datum al bekend was bij het college.

Antwoord vraag 2

  • Op 13 maart is de wethouder tijdens een bestuurlijk overleg over een ander onderwerp geïnformeerd door Rijkswaterstaat dat zij in verband met de veiligheid van weggebruikers overwogen de sluisroute af te
  • Op 16 maart is deze overweging van Rijkswaterstaat tijdens een ambtelijk overleg eveneens kenbaar
  • Op 26 maart heeft Rijkswaterstaat de wethouder tijdens een bestuurlijk overleg formeel laten weten dat zij daadwerkelijk overgaan tot het afsluiten van de sluisroute. Op 27 maart is het college door de wethouder hierover geïnformeerd.
  • De gemeenteraad is op het eerstvolgende moment geïnformeerd met een

Dit was op dinsdag 3 april.

  • Op 3 april is door RWS een persbericht uitgebracht en een extra burenoverleg ingepland om bewoners en direct betrokkenen van het sluiseiland te

 

Tot het moment van 26 maart was het sluiten van de sluizeroute nog slechts een overweging van Rijkswaterstaat. Er werden tot die tijd ook nog andere alternatieven genoemd (zoals alleen fietsers, optimalisatie schutproces). De gemeente Velsen heeft zich tot het uiterste ingespannen om deze sluiting te voorkomen en compensatiemaatregelen af te dwingen. Vanaf het moment dat definitief duidelijk en bekend gemaakt was dat Rijkswaterstaat daadwerkelijk de sluisroute zou gaan afsluiten heeft het college de raad geïnformeerd

Vraag 3

Welke moverende reden of redenen zijn er om de inwoners en belanghebbenden niet in te lichten en met name te wachten tot na de verkiezingen c.q. een gesprek met de wethouder?

Antwoord vraag 3

Zie ook het antwoord bij vraag 2.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de communicatie. Het is een project van Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat is de wegbeheerder. De gemeente Velsen heeft hierin geen formele rol.

Rijkswaterstaat is eerst het gesprek aangegaan met de wethouder vooraleer ze hun besluit hebben genomen. Het standpunt van de gemeente is altijd geweest dat de sluisroute open dient te blijven. De gemeente heeft ook bezwaar aangetekend tegen het sluiten van de sluisroute. Pas op 26 maart bij het bestuurlijk overleg bleek dat Rijkswaterstaat definitief voor de optie van het sluiten van de route wilde gaan. Voor die tijd heeft de gemeente druk uitgeoefend op RWS om dit besluit niet te nemen. Het is niet aan de gemeente om het voornemen van een andere partij actief naar buiten te brengen, helemaal niet als de gemeente zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen.

Uiteindelijk door RWS het besluit op 9 april genomen.

Vraag 4

Volgens de woordvoerder van de gemeente Velsen is er afgesproken het afsluiten van de route pas bekend te maken na de verkiezingen. Met welke afdelingen/ functies van ambtenaren (beslissers) is het besproken om dit te doen?

Antwoord vraag 4

Dit is nooit afgesproken met Rijkswaterstaat. Dit is dus ook nooit intern als zodanig besproken. De aangehaalde zinsnede ‘…zeker niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart’ is opgenomen in het verslag van 16 maart. De volledige zin luidt: “De communicatie over de afsluiting voor doorgaand verkeer wordt pas na dit overleg gecommuniceerd en zeker niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart”. Dit is geen opmerking die door iemand van de gemeente is geplaatst. Het verslag van 16 maart is door Rijkswaterstaat gemaakt en pas ontvangen op 25 april.

Vraag 5

Volgens de woordvoerder van de gemeente Velsen is er afgesproken het afsluiten van de route pas bekend te maken na de verkiezingen. Met welke organisaties en beslissers is het besproken om dit te doen?

Antwoord vraag 5

Zie antwoord vraag 4.

Vraag 6

Welke sancties gaat het college uitvoeren richting het “verzwijgen” naar de inwoners en de gemeenteraad terwijl het sluiten van de route reeds bekend was bij het college?

Antwoord vraag 6

Zie het antwoord op vraag 2. Van verzwijgen is geen sprake.

Vraag 7

Wat is de reden dat het college wilde wachten met bekendmaken tot na de verkiezingen?

Antwoord vraag 7

Dit is niet het geval.

Vraag 8

Deelt het college onze mening dat dit de twijfel bij inwoners trekt dat informatie die cruciaal is richting verkiezingen bewust is verzwegen om zo stemmen te winnen of beter gezegd NIET te verliezen?

Antwoord vraag 8

Nee.

Vraag 9

Te lezen is dat de beslissing van het afsluiten van de sluisroute al genomen was, met name in verband met veiligheid en dat de uitvoering en communicatie pas weken later is gedaan. Wat is er in de tijd van ongeveer drie weken vanaf het beslismoment en de werkelijke afsluiting gedaan om de veiligheid te garanderen gezien dit de hoofdreden is?

Op 9 april is het besluit gepubliceerd. Op 16 april is de sluisroute gesloten. Pas daarna is begonnen met de werkzaamheden die mogelijk verkeersonveilige situaties op zou leveren. Zie hiervoor ook een rapportage van RTV IJmond.

Vraag 10

Gezien het belang van transparantie en het betrekken van de burgers volgens het nieuwe college: Wat gaat het college doen om het misbruikte vertrouwen te herstellen, de inwoners en belanghebbenden van de juiste informatie te voorzien over de redenen om in de toekomst niet te twijfelen over berichtgeving omtrent de sluisroute en andere berichten vanuit het college?

Antwoord vraag 10

Het gaat hierbij om een project van Rijkswaterstaat waarbij Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de communicatie. De gemeente streeft naar communicatie op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Hierbij is de gemeente echter ook afhankelijk van externe partners en wordt altijd zorgvuldigheid in acht genomen.

Rijkswaterstaat heeft de gemeenteraad aangeboden een informatieve sessie te organiseren over alle werkzaamheden rond de sluis. Binnenkort zal het college hiervoor een agendaverzoek doen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.