Persbericht kandidaat-raadslid

PERSBERICHT:

Forza! IJmond heeft besloten om zich te distantiëren van uitspraken van de heer Planting, die op de kandidatenlijst de zesde plek invulde. Na het bekendmaken van het aantal zetels is de fractie van Forza! zich aan het oriënteren voor wat betreft het aanstellen van steunfractieleden en is hierover ook in gesprek. De route die hiervoor gekozen kan worden is het volgen van de uitslag van het aantal stemmen die iedereen persoonlijk heeft gekregen of er kan bijvoorbeeld de volgorde van de kieslijst gehanteerd worden.

Hieromtrent zijn intern & extern uitingen gedaan door de heer Planting, die ons tot dit besluit hebben doen komen. Indien het door welke reden dan ook tot de mogelijkheden behoort dat de heer Planting door het opschuiven van de lijstvolgorde in aanmerking komt voor een raadszetel, dan zal dit als “eigen fractie” gebeuren en niet uit naam van Forza!

Wij spreken onze grote dank en waardering uit voor de activiteiten die de heer Planting in de afgelopen periode heeft gedaan.

Forza! IJmond kiest voor de meest democratische manier en hanteert de volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen per persoon. Waar een persoon bedankt voor de eer om als steunfractielid door te gaan, worden de gesprekken gevoerd met de opvolgende van de onderstaande lijst met uitzondering van de heer Planting. Onderstaande aantallen zijn na de “hertelling” in Velsen:

1.162 stemmen: Sander Scholts

222 stemmen: Lieneke Post

368 stemmen: Johan Visser

179 stemmen: John Wilmink

132 stemmen: Helleke Demmers

91 stemmen: Ferry Levasier

76 stemmen: Donny Schong

71 stemmen: Ron de Vaal

67 stemmen: Dirk Kraaijeveld

41 stemmen: Jeroen Prins

35 stemmen: Hennie Planting

28 stemmen: Galed El Gharbawy

19 stemmen: Marjo Plijter-Brouwers

18 stemmen: Mike Philippo

6 stemmen: Wouter Plijter