Velsen negeert de wet en geeft geen “echte” antwoorden op raadsvragen Forza!

Forza! heeft in februari raadsvragen gesteld over de wet Taaleis. Het college heeft reeds de vragen beantwoord, eigenlijk zonder antwoord op de vragen. Daarnaast geeft het college aan deze wetgeving niet toe te passen en hier een eigen invulling aan te geven, wat tegen de wet is. Forza! IJmond zal hulp vragen hoe met deze waanzinnige beantwoording om is te gaan en welke mogelijheden er zijn om de vragen goed beantwoord te krijgen alsook de gemeente te bewegen de wet te volgen.

 

Toelichting bij de vragen:
De meeste gemeenten voeren, volgens staatssecretaris Van Ark, niet het landelijk beleid uit dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt moet worden gekort op de uitkering als hij/zij onvoldoende Nederlands spreekt. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Forza! de volgende vragen voor het college:

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het volgende artikel: https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/gemeenten-hebben-lak-aan-taaleis-bijstand-580527/
Antwoord vraag 1
Ja, het college heeft hier kennis van genomen.

Vraag 2
In hoeverre houdt de gemeente Velsen zich aan de geest van de wet Taaleis?
Antwoord vraag 2
Gemeente Velsen wil mensen toeleiden naar werk, dit staat voorop. Door te werken doen mensen mee, en kunnen ze zich de taal eigen maken. Zo handelen wij in de geest van de wet Taaleis.
Daarnaast motiveren wij bijstandsklanten actief aan hun kennis van de Nederlandse taal te werken. Zo wordt, als blijkt dat iemand moeite heeft met de Nederlandse taal, verwezen naar het taalspreekuur bij de bibliotheek Velsen. Van daaruit wordt gekeken welk soort scholing passend is voor de inwoner. Dit kan bijvoorbeeld onderwijs zijn bij het Nova-college of een alfabetiseringscursus bij Stichting Welzijn.

Vraag 3
Hoeveel mensen met een bijstandsuitkering voldoen niet aan de taaleis die voor hen geldt?
Antwoord vraag 3
Het toepassen van maatwerk staat bij ons voorop: we bieden wat mensen nodig hebben om te kunnen werken, betaald of vrijwillig. De taaleis is volgens ons geen passend instrument om
mensen daarin te ondersteunen. Re-integratie en sociale activering zijn dat wel: dat is dan ook
waar wij met name op inzetten. Taaltoetsen om het taalniveau van mensen in de bijstand te testen,
nemen wij momenteel niet af. Als er aanwijzingen zijn dat het taalniveau onvoldoende is, zetten wij
in op motivering om de taal te leren als onderdeel van een re-integratie traject. Als mensen hieraan
niet willen meewerken, kan uiteindelijk een financiële maatregel worden opgelegd.

Vraag 4
Waar is dit uit gebleken?
Antwoord vraag 4

Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5
Hoeveel toetsingen zijn er gedaan en hoeveel uitkeringen zijn er gekort en/of maatregelen zijn er
genomen?
Antwoord vraag 5
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 6
Hoe gaat het college invulling geven aan de oproep van staatssecretaris Van Ark om nog beter te
controleren of mensen met een bijstandsuitkering Nederlands kunnen spreken of leren?
Antwoord vraag 6
Wanneer iemand niet meewerkt aan de sociale activering of re-integratie zullen wij handhaven. We
zullen daarnaast alert blijven op gevallen waarbij wij verwachten dat het taalniveau te laag is voor
meedoen in de maatschappij, en deze inwoners richting passende scholing begeleiden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Beantwoording vragen van de raad Taaleis.docx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.