Antwoorden niet verplicht

Velsen is niet juridisch verplicht de raadsvragen over statushouders te beantwoorden, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het college van Velsen weigerde deze week twee van de negen raadsvragen van Forza te beantwoorden, omdat de vraag in de ogen van de burgemeester en wethouders ’een gedeelte van de inwoners buiten de samenleving plaatst’.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ’is er geen juridisch afdwingbare plicht om vragen te beantwoorden’ en dus hoeven burgemeester en wethouders geen antwoord te geven. Volgens de woordvoerder van de VNG kan een college ’de verstrekking van informatie weigeren op grond van strijdigheid met het openbaar belang’. ,,Wel kan er sprake zijn van politieke gevolgen als een meerderheid van de raad van mening is dat het college de raad alsnog of verdergaand dient te informeren.’’

Sander Scholts, die namens zijn partij de vragen stelde, noemt de reactie van het college ’angstig, gespannen en krampachtig’. Volgens Scholts beticht het college hem van een racistische houding. ,,Ik verwoord in mijn vragen wat ik hoor als ik met een willekeurige IJmuidenaar spreek.’’ Dat zijn vragen mensen buiten de samenleving plaatsen, bestrijdt hij. ,,Ik begrijp dat mensen in de vragen een bepaalde ondertoon zouden kunnen zien, dat er geen statushouders meer naar Velsen moeten komen, maar dat staat er niet. De feitelijke vragen zijn niet op die manier gesteld of bedoeld. De vraag is: bent u het met ons eens dat het plaatsen van nóg meer statushouders van invloed is op het beeld dat mensen van Velsen hebben en van invloed is op het straatbeeld in Velsen.’’ Dat de vraag geïnterpreteerd kan worden dat er niet meer statushouders welkom zijn in de Velsense samenleving, is volgens Scholts niet zijn intentie geweest.

Wel vindt hij dat de gemeente de procedure rondom het openen van wachtkamerwoningen nog eens moet bekijken. ,,Ik vind dat de ring van mensen die bezwaar aan mogen tekenen tegen wachtkamerwoningen te klein is. Waarom de straat wel, maar een zijstraat niet? Bijvoorbeeld in Velserbroek zag je dat die wens er vanuit de Botenbuurt wel was, maar dat ze in eerste instantie niet welkom waren bij de bewonersavond voor de buurt omdat zij niet recht tegenover het pand wonen. Ik weet niet hoe groot de radius nu is, maar bij onderwerpen die voor maatschappelijke onrust zorgen zou die ring groter moeten zijn.’’ Welke onderwerpen naast wachtkamerwoningen aangemerkt zouden moeten worden voor extra inspraak, daar heeft Scholts nu nog geen antwoord op. Scholts vindt verder dat de antwoorden op de vragen die wel beantwoord zijn, niet inhoudelijk genoeg zijn. ,,Wat er staat klopt wel, maar inhoudelijk staat er eigenlijk niks. ’’